Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε από το ηλεκτρονικό κατάστημα, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώσει τον λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή τους, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους. Πριν από την επιστροφή των προϊόντων, πρέπει να επικοινωνεί με την Εταιρεία, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν,  με το επίσημο παραστατικό της αγοράς τους,  χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχουν χρησιμοποιηθεί. Η επιστροφή γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον ο Πελάτης έχει εξοφλήσει προηγουμένως κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή των προϊόντων στον Πελάτη, όπως  και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή τους.

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει στον Πελάτη το κόστος της αγοράς των προϊόντων. Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών  ημερών από την ημερομηνία, που η Εταιρεία έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του. Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης.

Ο Πελάτης ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των επιστραφέντων προϊόντων, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που ήταν αναγκαία.

Στα εκπτωτικά προϊόντα δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

 

Εξαιρέσεις Από Το Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Από το προβλεπόμενο στην παραπάνω παράγραφο δικαίωμα υπαναχώρησης του Πελάτη, εξαιρούνται τα προϊόντα εκείνα που αγοράσθηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημα και:

  • Δεν  είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους υγείας
  • Έχουν αποσφραγιστεί/χρησιμοποιηθεί/καταστραφεί
  • Δεν είναι τυποποιημένα, αλλά έχουν κατασκευασθεί ειδικά για τον Πελάτη.
  • Τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα της Εταιρείας και ταυτόχρονα η πληρωμή έχει γίνει στο φυσικό κατάστημα της Εταιρείας, καθώς η πώληση δεν τελέστηκε από απόσταση.

 

Ευθύνη Για Ελαττώματα-Επιστροφές

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, ο Πελάτης δικαιούται κατ' επιλογήν του: α) να απαιτήσει, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο (χωρίς επιβάρυνση), εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του κόστους αγοράς ή γ) να ακυρώσει την παραγγελία, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

 

Αλλαγές

Για παραγγελίες εντός Ελλάδας, οι αλλαγές πραγματοποιούνται με χρέωση 5€.

Χρησιμοποιούμε Cookies για να σας προσφέρουμε μια καλύτερη εμπειρία στο e-shop μας.
Ευχαριστούμε!
Αυτό το email υπάρχει ήδη